Entradas

Activitat 2: La Guerra de la Independència (1808-1814)

Activitat 3: Goya i "Els Desastres de la Guerra"

Conclusions de la pràctica i bibliografia.